بازگشت

وظيفه ي ما


اينك اين ما و تكرار تاريخ، اينك اين ما و فرزند همان امام عليه السلام. در بين ما هم كم نيستند كه به تار موي پيامبر صلي الله عليه و آله كه در موزه ي توپ كاپي تركيه نگهداري مي شود و يا به تصويري كه با قدرت خيال از شمايل پيامبر صلي الله عليه و آله توسط يك مسيحي نقاشي شده است، بيشتر از فرزند پيامبر صلي الله عليه و آله اهميت مي دهند.

راستي ما چقدر امام عصر خويش را مي شناسيم؟ تا چه اندازه با آرمانهايش آشنا هستيم؟ براي ياري او چه كرده ايم و چه مي كنيم؟ دشمنانش چه كساني هستند و براي دفع توطئه هاي آنان چه بايد كرد؟ براي تنها نماندن امام خود در مقابل آنان تا چه اندازه حاضر به فداكاري هستيم؟ راستي انتظار چه معنايي دارد و آماده شدن براي شهادت در ركاب حضرت مهدي عليه السلام از ما چه مي طلبد؟