عبارت قسمت
تعداد كل:27

رديف عنوان  
  1   روزي كه غم در سفره ما بيشتر شد  
  2   چشم بيمار تو را ديدم و بيمار شدم  
  3   تسليت گويم من از سوز جگر  
  4   ز چشم پرگهر من ...  
  5   دوباره مردي غريب و تنها...  
  6   خون مي چكد ز چشم زهرا  
  7   اسير سوز زهر كينه  
  8   منم نگار شهر عشق و دلبري  
  9   عرش را منتظر خويش مگذارم  
  10   آجرك الله بقيه الله  
  11   آهم از غصه سرده  
  12   بيا و حال منو ببين  
  13   من همان درياي نور هستم  
  14   بقيه الله آجرك الله  
  15   داره دل شكسته ام هواي كوي سامرا  
  16   اي قبله ي حرم حرم سامراي تو  
  17   باز در سينه غم دوري تو مهمان است  
  18   دور از مدينه غصه دارم  
  19   امشب عالم ز غم روضه خوان است  
  20   زهر افتاده به جان جگرم مهدي جان  
  21   عزا گرفته يوسف زهرا  
  22   زهر افتاده به جان جگرم مهدي جان (روضه)  
  23   مولا امام عسكري  
  24   اي گرد كاروان تو را حسن مشتري  
  25   جا دارد از براي تو گريند روز و شب  
  26   سينه ميزنم شب شهادت  
  27   اي سامرات قبله ي دل