آغاز امامت امام زمان (عج )
سرانجام دولت عباسيان به حاكميت «احمد بن جعفر متوكل عباسي » ملقب به معتمد علي ا... كه ازسال 256 هجري قمري تا سال 279 به مدت 23 سال بر جهان اسلام حكومت كرد تصميم گرفت در ماه ربيع الاول سال 260 هجري به زندگي امام حسن عسكري (ع ) پايان دهد و عده اي با توجه به شايعه خبري مبني بر عدم ازدواج و فرزندي از حضرت ايشان خط پاياني براعتقاد دوازده امامي شيعه مي دانستند ولي ازازدواج پنهان امام حسن عسكري (ع ) با مليكه دختر قيصر روم و تنها فرزند برومندشان خبري نداشتند و روز نهم ربيع الاول سال 260 هجري اولين روز امامت حضرت مهدي حجه بن الحسن امام زمان (عج ) روز جشن مسلماني است كه روايت منقول پيامبر اسلام (ص ) از سني و شيعه رامبني بر جانشينان دوازده گانه ايشان به اوصياءمعصومين آن رسول گرامي تطبيق مي كنند وآخرين آن اوصيا را وجود مقدس حضرت بقيه ا..الاعظم معرفي مي كنند.
امامت در غيبت صغري ( 329 260)

از نهم ربيع الاول سال 260 هجري شمسي كه آغاز امامت حضرت مهدي (عج ) است تا سال 329 هجري سال وفات «ابوالحسن علي بن محمد سمري » نايب چهارم امام عصر (ع ) 69سال مدت امامت امام زمان (ع ) در غيبت صغري است . علي بن محمد سمري نايب چهارم امام زمان (عج ) معاصر با شيخ علي بن با بويه قمي صدوق اول بود كه با ارتحال ايشان در سال 329هجري قمري يعني زماني كه امام زمان (ع ) 74داشتند غيبت كبري آغاز شد و همچنين حكومت متقي باا... «ابراهيم بن مقتدر عباسي » آغاز شد كه بعد از مرگ برادرش راضي با ا.. به حكومت رسيده بود بنابراين اگر زمان دقيق غيبت صغري امام زمان (عج ) را با احتساب پنج سال ابتداي عمرشان كه از ابتداي ولادتشان نيمه شعبان سال 255 هجري قمري است تا سال 329 هجري محاسبه كنيم 79 سال مي شود ولي مدت امامت آن بزرگوار در عصر غيبت صغري ( 255329) 69 سال است كه با شهادت پدربزرگوارشان امام حسن عسكري (ع ) از سال 260هجري آغاز شده بود.

عثمان بن سعيد اسدي عمروي (به تلفظعمري ) وي از شاگردان و ياران و اصحاب امين امام دهم و امام يازدهم بود.

1) عثمان بن سعيد دردوره امام علي هادي (ع ) و امام حسن عسكري (ع ) وكيل ايشان بود پس از درگذشت امام يازدهم و پيشامد فقدان حضور امام معصوم (ع )در بين شيعيان ، عثمان بن سعيد از سوي حضرت مهدي (عج ) به نيابت خاصي منصوب شد و واسطه ميان امام و شيعيان شد.

2) «محمد بن عثمان »، ايشان فرزند نائب اول عثمان بن سعيد است و او نيز از جانب امام يازدهم توثيق شده است . عثمان بن سعيد به هنگام فوت به فرمان امام زمان (عج ) امر نيابت رابه فرزند خويش محمد سپرد و او واسطه بين امام (ع ) و شيعيان شد. مدت نيابت محمد بن عثمان وپدرش عثمان بن سعيد قريب به چهل و پنج سال طول كشيد و ايشان به سال 304 يا 305 هجري قمري در بغداد به جوار حق شتافت .

3) «ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي » است كه به امر امام زمان (عج ) و ابلاغ محمدبن عثمان به نيابت سوم امام مهدي (عج ) رسيد. وي بيش ازبيست و يك سال مامور به سفارت و نيابت از سوي امام عصر (عج ) بود و سرانجام در سال 326هجري پس از انجام ماموريت نيابت در بغداد به رحمت ايزدي پيوست .

4) «علي بن محمد» است كه به امر امام زمان (ع ) جانشين حسين بن روح در امر نيابت شد. ايشان تنها سه سال مامور به سفارت و نيابت امام عصر (عج ) بودند كه در تاريخ 329 هجري قمري در حاليكه امام عصر (ع ) شش روز قبل از ارتحالشان زمان فوتش را اعلام فرمودند از دنيا رفتند و عصرغيبت كبري آغاز شد بنابراين مدت امامت امام زمان (عج ) در غيبت صغري 69 سال است كه 45 سال مربوط به عثمان بن سعيد و پسرش محمدبن عثمان و 21 سال مربوط به حسين بن روح و 3 سال مربوط به علي سمري است و غيبت كبري كه هم اكنون نيز ادامه دارد از سال 329 تا1426 به مدت 1095 سال ادامه دارد و عاشقان او طي اين سالها براي او مي گويند و مي نويسند ودر فراقش مي گريند و مي سوزند و مي ميرند.

***