كريمه اهل بيت(ع) و امام زمان(عج)


1) امام مهدي(عج) در زيارت نامه حضرت معصومه(س)

يكي از افتخارات شيعه، داشتن زيارت نامه هايي است كه از معصومين(ع) به يادگار مانده است. در زيارت نامه حضرت معصومه(س) ضمن مرور عالي ترين معارف شيعه، هشت بار با مقام ولايت، رابطه مستقيم برقرار مي شود كه سه مورد آن پيوند با امام زمان(عج) است.

الف) عرض ادب و اهداي سلام

سلام هاي اين زيارت توام با اسرار است يكي از آنها اين است كه تمام سلام هاي عرضه شده به خدمت پيامبر و جانشيان او با صيغي مخاطب (السلام عليك) است ولي هنگام عرض ادب به پيشگاه دوازدهمين امام با صيغي غايب (اسلام علي) آمده است. اين تغيير شيوه، براي توجه دادن زائر به امام غايب است. يكي ديگر از اين اسرار لقب هاي امام عصر(عج) است كه عبارتند از نور، سراج، ولي، وصي و حجت.

ب) دعا براي فرج

زائرين حرم و بارگاه حضرت معصومه(س) از خداوند متعال مي خواهند: «اسئل الله ان يرينا فيكم السرور و الفرج»؛ از خداوند مي خواهم كه سرور و گشايش شما را ببينم.

قطعا سرور اهل بيت(ع) ظهور امام مهدي(عج) است.

ج) رجعت

زائر در اين حرم مقدس عرضه مي دارد: «و ان يجمعنا و اياكم في زمرهي جدكم محمد صلي الله عليه و آله؛ ما و شما را در زمره جد بزرگوارتان حضرت محمد(ص) گرد آورد».

اين درخواست براي روز قيامت نيست، زيرا بهشت و مزاياي آن در بخش هاي بعدي مطرح شده است، بلكه ظهور امام مهدي(عج) است. براساس عقيدي رجعت، معصومين(ع) در زمان ظهور به دنيا برمي گردند و همراه بودن با امام مهدي(عج) به منزله همراه بودن با ساير ائمه و قرار گرفتن در زمري پيروان حضرت محمد(ص) است.

2) امام مهدي(عج) و كريمه اهل بيت(ع) و قم

امام صادق(ع) بيش از 1200 سال پيش فرمود: به زودي، كوفه از علم خالي شود و بساط علم از آن برچيده شود، آن چنان كه مار در لانه اش به خود مي پيچد. آن گاه علم در شهري به نام «قم» ظاهر مي شود و آنجا مركز دانش و فضيلت مي گردد تا جايي كه در روي زمين حتي يك نفر مستضعف و ناآگاه در دين باقي نمي ماند، حتي بانوان پرده نشين. و اين در آستاني ظهور قائم ما خواهد بود كه خداوند قم و اهل قم را قائم مقام حجت قرار مي دهد و گرنه زمين خالي از حجت مي شود و زمين ساكنان خود را در كام خود فرو مي برد. در آن ايام، علم از قم به همي سرزمين هاي شرق و غرب جهان سرازير مي گردد و حجت خدا بر مردم كامل مي شود و در روي زمين فردي نمي ماند كه دين و دانش به او نرسيده باشد سپس قائم(عج) ظهور مي كند و موجب خشم و غضب خداوند بر مردم مي شود؛ زيرا خداوند از هيچ بنده اي انتقام نمي گيرد جز هنگامي كه حجت خداوند را انكار كند . نكته حايز اهميت اين جاست كه در روزي كه اسم قم در جزيرهيالعرب ناشناخته و گم بود صادق آل محمد(ص) آينده آن را ترسيم فرمود. اكنون حوزه علميه قم، از حوزه علميه هزار ساله نجف، سبقت گرفته است و صدها مجتهد عالي مقام را در دامان خود به بركت حضرت معصومه(س) پرورش داده است.

مقصود از قائم مقامي اهل قم، مراجع تقليدند، زيرا امام زمان(عج) آنان را جانشين خود قرار داده است. امام مهدي(عج) در توقيعي به محمدبن عثمان عمري مي فرمايد: «و اما الحوادث الواقعهي فارجعوا فيها الي رواهي احاديثنا فاهم حجتي عليكم و انا حجه الله»

نكته ظريف ديگري كه در فرمايش نوراني امام صادق(ع) بيان شده است «حجت بودن مردم قم» است كه همسو با روايات «لولا الحجهي لساحت الارض باهلها» است.

قطعا قم پايگاه شيعه در عصر غيبت است. لذا امام حسن عسكري(ع) بلافاصله بعد از تولد حضرت مهدي(عج) به احمدبن اسحاق قمي در قم نامه مي نويسد و تولد امام مهدي(عج) را به او و اهل قم اطلاع مي دهد. همچنين وقتي سعدبن عبدالله قمي به محضرش شرفياب مي شود با عنايتي ويژه، سعادت ديدار آخرين حجت الهي(عج) را نصيبش مي سازد زيرا جايگاه قم در عصر غبيبت ويژه و ممتاز است و اين امتياز به بركت بي بي دو عالم، خاتون دو سرا، شفيعه محشر، كريمه اهل بيت، حضرت فاطمه معصومه است.

***

1- ر. ك زندگاني كريمه اهل بيت(ع) كه ده نمونه از عنايات امام مهدي(عج) در فصل يازدهم با عنوان «طلوع خورشيد جهان افروز امامت از افق كريمه اهل بيت(ع) ذكر شده است.

2- ر. ك زندگاني كريمه اهل بيت(ع) ص 128.

3- بحار الانوار، ج 60، ص 213.

4- احتجاج، ج 2، ص 281.

5- اصول كافي، ج 1، ص 139.

6- كمال الدين، ج 2، ص 434.

7- بحار الانوار، ج 52، ص 78.