بهترين برادر


امام عسكري عليه السلام : خَيرُ إخوانِكَ مَن نَسِيَ ذَنبَكَ و ذَكَرَ إحسانَكَ إلَيهِ

***

امام عسكري عليه السلام :بهترين برادر تو كسي است كه خطايت را فراموش كند و احسان تو را به خود ، به ياد آورد .

***

. همان ، ص 379 .