وصف امام از زبان ديگران


زندان بان هاي امام عسكري عليه السلام در جواب صالح بن وصيف : ما نَقولُ في رَجُلٍ يَصومُ نَهارَهُ و يَقُومُ لَيلَهُ كُلَّهُ ، لا يَتَكلَّمُ و لايَتَشاغَلُ بِغَيرِ العِبادَةِ

***

زندان بان هاي امام عسكري عليه السلام در جواب صالح بن وصيف :چه بگوييم در باره كسي كه روزها را روزه مي گيرد و تمام شب را به عبادت به سر مي آورد و جز به عبادت سخني نمي گويد و به كاري نمي پردازد .

***

بحار الأنوار ، ج 50 ، ص 308