مادر


مادر بزرگوار حضرت پاكترين ، پارساترين ، پاكدامن ترين و والاترين بانوي زمان خود بودند و راويان ، ايشان را از بانوان عارفه و صالحه برشمرده اند1) امام هادي - عليه السلام - با درودي عطرآگين همسر خود را مي ستايند و منزلت والاي ايشان را چنين بيان مي كند: ((سليل - نام ايشان است - دور از هر آفت ، پليدي و آلودگي است ))(2).
همين افتخار و سربلندي او را بس كه از هر گونه ناپاكي و عيبي كه دامن ايشان را لكه دار كند دور بوده است . اين بانو كنيزي (3) از اهل ((نوبه ))(4) بودند ليكن ام ولد بودن ، كمترين اثري در عظمت ايشان ندارد زيرا از ديدگاه اسلام سرافرازي و منزلت آدمي به تقوا و صلاح و درستي است و تباهي او به گمراهي و كجروي او پيوند خورده است و جز اين ديگر ملاكي براي برتري يا زيردستي انسان از قبيل : دودمان ، دارايي ، موقعيت اجتماعي و ديگر امور اعتباري ، مقبول اسلام نمي باشد و نزد خداوند راهي براي قرب و محبوبيت جز عمل صالح نيست .
نام مادر
مورخان در نام ايشان اختلاف نظر دارند و اقوال زير را نقل كرده اند:
1- سليل ، كه به قرينه روايت گذشته درست تر است .
2- سوسن (5).
3- حديثه (6).
4- حريبه .
مولود بزرگوار
با ولادت اين عصاره نبوت و امامت ، دنيا روشن شد و شهر سامرّا به گل نشست . امام هادي - عليه السلام - اين زاده بزرگ را وارث امامت خود معرفي كرد و او را حجت خدا بر خلق دانست . اين خبر و اينكه امام آينده در امتداد سلسله نور قرار دارد و محور علمي و مرجع مردم خواهد بود همه را شادمان كرد و خاندان نبوت بيش از همه احساس ‍ آرامش نمود زيرا راهبر خود را شناخته بود.

***

1- عيون المعجزات .
2- اعيان الشيعه .
3- اصول كافي .
4- سرالسلسلة العلوية ، ص 39. در حديث آمده است : جانم فداي فرزند زن ((نوبيه )) پاك باد - منظور امام حسن عسكري است - اين حديث در مجمع البرحين آمده است . ((نوبه )): سرزمين وسيعي است در جنوب مصر (در سودان فعلي ) پيامبر اكرم - صلي اللّه عليه و آله - مردم آن را ستوده و فرموده است : ((هر كس برادري ندارد از اهالي نوبه كسي را به برادري انتخاب كند)) براي تفصيل مطلب ر ك : معجم البلدان ، ج 5، ص 309.
5- بحار الانوار، ج 50، ص 37.
6- الارشاد، ص 315.