نماز امام و حركت قلم


از جمله كارهاي خارق العاده و برجسته ي امام عليه السلام ماجرايي است كه از ابوهاشم روايت شده است: «وي مي گويد: محضر ابومحمد عليه السلام شرفياب شدم. حضرت مشغول نگارش نامه اي بود. هنگام نماز اول كه فرا رسيد، حضرت نامه را بر زمين نهاد و براي نماز به پا خاست. من ديدم قلم روي بقيه ي نامه در حركت است و مي نويسد تا اين كه نامه به پايان رسيد. هنگامي كه امام از نماز فراغت يافت قلم را به دست گرفت و به مردم اجازه ي ورود داد» [1] .

***

[1] اثبات الهداه، ج 3، ص 430، ح 117، به نقل از عيون المعجزات، ص 134.