گفت و گوي حضرت با گرگ


در اثبات الهداه به نقل از صاحب كتاب مناقب فاطمه و ولدها آمده است كه: «ابوجعفر محمد بن جرير طبري نقل كرده است كه حسن بن علي سراج [امام عسكري عليه السلام] را ديدم كه با گرگ سخن مي گفت و گرگ نيز با حضرت صحبت مي كرد. گفتم: اي امام صالح و شايسته، من برادري در طبرستان (مازندران) دارم و مايلم او را ببينم. چگونگي حال او را از اين گرگ بپرس. حضرت فرمود: اگر مي خواهي او را ببيني به درخت خانه ات در سر من رأي بنگر. امام در خانه اش چشمه اي ايجاد كرده بود كه از آن عسل و شير مي جوشيد، و ما از آن مي نوشيديم و ذخيره مي كرديم» [1] .

***

[1] اثبات الهداه، ج 3، ص 432؛ دلائل الامامه، ص 224، با اندكي تفاوت.