آيا شيعيان معاصر با امام حسن عسكري(ع) از وجود فرزند پسري براي ايشان بي اطلاع بودند؟


هر چند كه به دلائل امنيتي و علل ديگر، شيعيان بسياري از وجود فرزند پسري براي امام حسن عسكري(ع) - حتي بعد از وفات حضرتشان - مطلع نبودند، اما آن حضرت با تدابير حكيمانه اي اين موضوع را به اطلاع بزرگاني از شيعيان رساند و در برخي موارد، فرزندشان امام مهدي(عج) را نيز به آنان نشان دادند تا بعدها اين خبر در ميان شيعيان مطرح شده و حقيقت برايشان آشكار شود. نتيجه اين اقدام نيز اين بود كه در همان سال هاي ابتدايي بعد از رحلت امام يازدهم، جز اندكي از شيعيان، تمام آنها وجود چنين فرزندي را به عنوان امام دوازدهم پذيرفتند.
از بين كساني كه شاهد بر وجود حضرت مهدي(ع) بوده اند، مي توان به افرادي مانند حكيمه خاتون، حسن بن حسين علوي، حسن بن منذر معاويه بن حكيم، علي بن بلال، احمد بن هلال، احمد بن اسحاق، و علي بن ابراهيم مهزيار اشاره كرد كه تمامشان كوشيدند تا گزارش هاي مرتبط با ولادت حضرتشان را به اطلاع عموم شيعيان برسانند.

***