بقيع چرا؟ سامرا چرا؟


يك سؤال ديگر! چرا در بين حرم هاي مطهر ائمه عليهم السلام بقيع و حرم عسكريين عليهماالسلام مورد حمله قرار گرفته و تخريب شده است؟ پاسخ آن روشن است. چرا كه بقيع به دست دشمنان افتاد و شيعيان نتوانستند از آن بارگاه مطهر دفاع كنند و چه بسيار شيعيان دلسوخته اي كه در راه آن به شهادت رسيدند. سامرا نيز همين گونه شد. حرمي كه در محدوده دشمنان واقع است و شيعيان قدرتي براي حفاظت آن ندارند.

از اين رو دشمنان به راحتي توانسته اند وارد حرم شوند و آن گونه كه خواسته اند، اقدام به تخريب آن كنند، آيا دشمن اين را هنر خود مي داند؟ در زماني كه شيعيان حتي براي زيارت نمي توانستند به شهرسامرا سفر كنند و در بين راه و خود شهر امنيت نداشتند، چگونه مي توانستند از حرم امامانشان دفاع كنند؟ چه سزاوار است كه با سكونت و مهاجرت بيشتر شيعيان به شهر سامرا و با برنامه ريزي دقيق شيعيان جلوي چنين فجايع بزرگ را گرفت.

***