تفسير امام حسن عسكري (ع) از «الحمد لله رب العالمين» چيست؟


تفسير امام حسن عسكري (عليه السلام)، منسوب به آن حضرت بوده كه به دلايلي برخي اين انتساب را قطعي نمي دانند.[1] در اين تفسير، سوره هاي «فاتحة الكتاب» (حمد) و «بقره» تا آيه 282 به صورت روايي تفسير شده است كه در اصطلاح علوم قرآني به آن تفسير «مأثور» گفته مي شود.[2]
به هر حال، خلاصه اي از تفسير امام حسن عسكري (عليه السلام) از آيه «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِين» چنين است:
«الْحَمْدُ لِلَّهِ »، يعني اين كه خداوند، برخي از نعمت هايي را كه به بندگانش ارزاني داشته، اجمالاً به آنها معرّفي كرده است؛ و اين از آن رو است كه بندگان به شناسائي همه آنان به صورت تفصيلي قادر نيستند؛ زيرا نعمت هاي او بيش از آن است كه به شماره درآيد و شناخته شود! از اين جهت به آنان فرمود: بگوئيد: «الْحَمْدُ لِلَّهِ ».[3]
در ادامه، آن حضرت در تفسير و توضيح «رَبِّ الْعالَمِينَ»، به اين نكات اشاره مي فرمايد:
1. پروردگار جهانيان، به همه مخلوقات روزي عطا مي كند، آنان را در كنف حمايتش نگهدار است، بر آنها احاطه دارد، بر اساس مصلحتش همه را تدبير مي كند، و او، به بندگانش، حقيقتاً رأفت و رحمت دارد.[4]
2. روزي تمام مخلوقات، معلوم و تقسيم شده است. فرزند آدم، به هر روش و آئيني كه مي خواهد در دنيا رفتار نمايد و در هر حال و موقعيّتي كه باشد، روزي به او مي رسد. بين بني آدم و روزي او، پرده و مانعي است؛ در حالي كه روزي، طالب و جوياي او است، تا آنجا كه اگر كسي در طلب روزيش درنگي نمايد، روزيش در جست و جوي او است؛ همچنان كه مرگ و مير، به دنبال وِي است.[5]
3. شيعيان، خداوند را به جهت فضيلت و برتري كه به آنان داد، سپاسگزار باشند.[6] در اين راستا، خداوند متعال در خطاب به حضرت موسي (عليه السلام) فضيلت و برتري پيامبر اسلام (ص) بر ديگر پيامبران و نيز امّت پيامبر بر ديگر امّت ها را توصيف فرمود و در ندا به امّت پيامبر اكرم (ص) چنين مي فرمايد: اي امّت محمّد! يقين بدانيد، قضا [و قدر] من بر شما، چنين است كه رحمتم بر غضبم و عفو و بخششم بر عقابم پيش افتاده است! پس، پيش از اين كه مرا بخوانيد، دعاي شما را پذيرفتم و پيش از اين كه از من بخواهيد، به شما عطا كردم، اگر كسي از شما با گواهي به «لا إله الّا اللَّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله » به ديدار من بيايد، حال آن كه در گفتارش صادق، و در كردارش، مُحِق باشد! [يعني به آنچه مي گويد و مي داند، عمل كند] و گواهي دهد كه، عليّ بن أبي طالب، برادر و وصيّ بعد از محمّد (صلي الله عليه و آله) و وليّ او است،[7] به اطاعت از وِي ملتزم باشد، همچون پيروي و طاعت محمّد، و گواهي دهد كه اوليائش -برگزيدگان و پاكان روزگارند- بيان كننده شگفتي هاي آيات حق و دلائل حجت هاي الاهي و بعد از خدا و پيامبرش، أولياي پروردگار هستند، او را وارد بهشتم مي سازم.[8]
4. پس، بايد خدا را به جهت اين همه نعمت حمد و ثناء نمود و گفت: «الحمد لله رب العالمين».[9]

***

[1]. براي آگاهي از بحث هاي سند اين تفسير ر.ك: علوي مهر، حسين، آشنايي با تاريخ تفسير و مفسران، ص 191 – 198، نشر مركزجهاني علوم اسلامي ، قم، چاپ اول، 1384ش.
[2]. ر.ك: مؤدب ، سيد رضا، روشهاي تفسير قرآن، ص 167 – 169، نشر اشراق، قم، چاپ اول، 1380ش.
[3]. التفسير المنسوب إلي الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، ص 30، نشر مدرسه امام مهدي (عج)، قم، چاپ اول، 1409ق.
[4]. همان.
[5]. همان، ص 31.
[6]. همان.
[7]. ضمير «وليّه» در عبارت «مَنْ لَقِيَنِي مِنْكُمْ بِشَهَادَةِ... أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخُوهُ- وَ وَصِيُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَلِيُّه» به «مَن» بر مي گردد نه «محمّد»؛ از اين رو، معناي آن چنين است: امام علي (عليه السلام) وليّ كسي است كه گواهي به برادر و وصيّ بودن آن حضرت بعد از پيامبر اكرم (ص) داده است.
[8]. همان، ص 33.
[9]. همان.