چند نمونه از ويژگي هاي امام حسن عسكري (ع) را بيان كنيد؟


در كتب روايي ويژگي هايي را براي امام حسن عسكري نقل كرد ه اند كه در اين جا به چند مورد اشاره مي شود:
1- گريه كردن اهل آسمان ها و زمين بر امام حسن عسكري (ع)
شيخ صدوق از امام علي بن موس الرضا (ع) نقل مي كند: دنيا فتنه اي در جلو دارد كه آتش آن دامن خاص و عام را خواهد گرفت، و اين در موقعي است كه شيعيان ما فرزند سوم مرا از دست بدهند و اهل آسمان و زمين و مرد و زن دل سوخته و هر غم زده مصيبت رسيده اي به دليل از دست دادن وي گريه كند.[1]
2- اختصاص داشتن ساعت يازده به امام حسن عسكري (ع).
ساعت يازدهم: پيش از زردي آفتاب است به اندك زماني تا وقت زرد شدن آن، و اين ساعت منسوب است به امام حسن عسكري (ع) .[2]
3- صحبت كردن امام به زبان هاي مختلف
ابو حمزه نصير خادم گفت: بارها شنيدم كه حضرت امام حسن عسكري (ع) با غلامان خود به زبان محلي آنها صحبت مي كرد، بعضي رومي و برخي ترك و بعضي از صقالبه بودند من از اين جريان در شگفت بودم با خود مي گفتم: اين شخص در مدينه متولد شده چگونه به اين زبان ها آشنا است اين جريان را به كسي نگفتم تا حضرت امام علي النقي (ع) از دنيا رفت من اين جريان را در دل با خود هميشه مي گفتم روزي آن جناب روي به من نموده فرمود: خداوند پيشوا و امام را از بين ساير مردم ممتاز و برجسته مي نمايد و به او هر چيزي عنايت مي كند به همين جهت تمام زبان ها و نژادها و اتفاق ها را مي داند اگر غير از اين باشد فرقي بين امام و ساير مردم نخواهد بود.[3]

***

[1]. صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج 2، ص371، دار الكتب الإسلاميه، قم، 1395 هـ ق.
[2]. شيخ بهائي ، مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليله، ص 224، ناشر، دار الأضواء، بيروت، چاپ، اول، 1395هـ.
[3]. علامه مجلسي ، بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، ج 50، 268، ناشر، اسلاميه، تهران .