چه كسي حضرت نرجس(س) را به خاك سپرد؟


نرجس خاتون در سال 261ه و به روايتي قبل از شهادت امام حسن عسكري از دنيا رفت . بر اين اساس احتمالا خود امام عسكري ايشان را به خاك سپرده است .

***