در مورد امام حسن عسكري(ع) شنيده ام كه گفته اند دو كنيز داشته اند يعني زني نداشته اند و به همين دليل اگر پسري داشته باشند، امام نمي شود، آيا صحت دارد؟


مادر امام زمان سلام الله عليه نرجس خاتون است و او برده بود و به همسري امام حسن عسكري عليه السلام درآمد و امام زمان از او متولد شد . امامان ديگري هم از برده ها به دنيا آمده اند و در نزد خدا برده و آزاد بودن مهم نيست بلكه مهم داشتن كمالات معنوي است . در اين مورد مي توانيد به منتهي الامال مراجعه كنيد .

***