علت هاي عمده كه حضرت امام حسن عسكري(ع) شديداً تحت نظر بودند چه بود؟


علت عمده اين كه اين قدر امام به صورت شديد تحت نظر بود اين بود كه اين مطلب شايع بود و ميدانستند كه مهدي امت از صُلب اين وجود مقدس ظهور مي كند. همان كاري كه فرعون با بني اسرائيل مي كرد كه چون شنيده بود كسي از بني اسرائيل متولد مي شود كه زوال مُلك فرعون و فرعوني ها به دست او خواهد بود پسرهاي بني اسرائيل را مي كشت و فقط دخترها را زنده نگه مي داشت و زنهايي را مأمور كرده بود بروند در خانه هاي بني اسرائيل و ببينند كدام زن حامله است و هر زني را كه حامله بود تحت نظر بگيرند، عين اين كار را دستگاه خلافت با امام عسكري(ع) انجام مي داد. چه خوب ميگويد مولوي:
حمله بردي سوي در بندان غيب تا ببندي راه بر مردان غيب

***

مجموعه آثار شهيد مطهري ج18ـ سيري در سيره ائمه اطهار(ع).