بازگشت

يا ابا المهدي


آسماني ها مسلمان توأند
يك به يك آنها غلامان توأند

عرشيان كه جاي خود،آقاي من
فرشيان مبهوت و حيران توأند

اي بلند آسمان با پست ها
دست سائل ها به دامان توأند

يا ابا المهدي قسم بر موي تو
صد چو حاتم از مريدان توأند

قصه ي نان را نخورديم هيچ وقت
چونكه رزق ما به دستان توأند

ايل و اجدادم،امام عسگري
نوكرت هستند و خواهان توأند

هم ملك،هم حور،هم جن و بشر
در دو عالم تحت فرمان توأند

نوح و ابراهيم و موساي كليم
مفتخر هستند دربان توأند

با نگاهي كار عيسي ميكني
صد چو او طفل دبستان توأند

حضرت جبريل و ميكائيل هم
از ازل يار و نگهبان توأند

كل مخلوقات در كون و مكان
ريزه خوار سفره ي خان توأند

انبيا و اوليا اين روزها
گوشه اي از صحن گريان توأند

جسم من اينجاست اما روح من
در رواق و صحن و ايوان توأند

***