بازگشت

تجلي كننده دلها


اي تجلي كننده دلها

وي تسلي دهنده دلها

اي تولاي رحمت و كثرت

وي به دست تو عزت و ذلت

اي كليد بهشت در مشتت

عالمي ساكن دو انگشتت

ذات را آيت صفاتي تو

خلق را كشتي نجاتي تو

حجت ده امام يعني تو

ذكر برد و سلام يعني تو

اي سلام رسول منحصرت

همه اهل بين منتظرت

تويي آرام بخش هر عهدي

حسن بن علي ابالمهدي

اي تو حُسن هاي بي همتا

برگزيده ز خالق يكتا

تو تجلي نور زهرايي

بازتاب سرور زهرايي

هم سراپاي مصطفي داري

هم تولاي مرتضي داري

ما كه احباب حيدري هستيم

دوستداران عسگري هستيم

آينه دار مجتبايي تو

حسن دوم خدايي تو

شمس تابان عالميني تو

هشتمين سوره حسيني تو

همه عالم به زير سايه تو

سوره تو، مهدي است آيه تو

تو علاج تمام غمهايي

پرتو صبح روشناهايي

تو نيايي ثمر نمي آيد

ماه زاده پسر نمي آيد

تو نيايي سحر نمي گردد

فجر صبح ظفر نمي گردد

بي تو اجرا نمي شود عهدي

تا نيايي نمي رسد مهدي

در تو پنهان وديعة الزهرا

در تو پيدا حقيقة الزهرا

معدن شان و عزتي آقا

مهد قرآن و عترتي آقا

زهد مرهون بندگي شماست

ساده ساده زندگي شماست

از عنايات تو همين يك بس

با تو حاجت روا شود هر كس

سائل لطف بي كران داري

هر دلي را تو جمكران داري

اين همه خوبي از تو اما من

بدم اي دومين امام حسن

من بدي مي كنم به تو بارز

تو به رويم نياوري هرگز

تو كرم مي كني و مي بخشي

نظرم مي كني و مي بخشي

از تو من كاظمين مي خواهم

طوف كوي حسين مي خواهم

كي شود خود صدا كني ما را

زائر سامرا كني ما را

***