بازگشت

ده مژده


ده مژده كه نخل دل ما برگ و بري داد

زيرا شجر باغ رسالت ثمري داد

اي ساقي گل چهره بده باده كه امشب

بر ما صدف بحر ولايت گهري داد

از نسل نبي و علي و فاطمه خالق

بر خلق جهان بار دگر راهبري داد

جبريل امين گفت به احمد كه خداوند

بر امت تو بار دگر تاج سري داد

تا آنكه بشر را برساند به تكامل

بر هادي دين بهر هدايت پسري داد

بر عسكريان مژده بده حضرت معبود

بر مكتب شرع نبوي زيب و فري داد

آمد پدر مهدي موعود بدنيا

كز آمدنش تير دعا را اثري داد

روبه صفتان را هله اعلام خطر كن

چون حق در بر آتش به كف ما سپري داد

آمد به جهان آنكه خدا خلق جهان را

از جلوه او مهدي نيكو سيري داد

آمد به جهان آنكه به يك گوشه چشمي

بر محفل ما شور و صفاي دگري داد

آمد به جهان آنكه پي ياري قرآن

با منطق خود پاسخ هر خيزه سري داد

آمد به جهان آنكه به پيغام پيمبر

هشدار كفار چو پيغامبري داد

آمد به جهان آنكه شب تيره ماه را

در پرتو اشراق همايون سحري داد

آمد به جهان آنكه همه بيخبران را

او واقعه روز قيامت خبري داد

با ماه بگوئيد نتابد كه به زهرا

خلاق جهان باز فروزان قمري داد

از بهر نظر خواهي صاحب نظران حق

ما را به جهان رهبر صاحب نظري داد

در شهر هنر خامه هر بي هنري را

با تيغ زبان سرخط علم و هنري داد

مرغ دل ژوليده به پرواز در آمد

او آمد و بر مرغ دلش بال و پري داد

***