بازگشت

زيباترين اهالي


آنقدر آمدند و گرفتارتان شدند

خاك درت شدند وهوادارتان شدند

زيباترين اهالي دنياي عشق هم

يوسف شدند وگرمي بازارتان شدند

لطف شماست اينكه تمامي انبيا

بالاتفاق ساِِئل دربارتان شدند

انها كه پاي منت چشم كريمتان

بي سر شدند تازه بدهكارتان شدند

اين بالهايي كه زير بت عشق سوختند

خاك تبرك در و ديوارتان شدند

نفرين به آنكه مهر تو را سرسري گرفت

يا آنكه حاجت از حرم ديگري گرفتاي جلوه خدايي بي انتها حسن

خورشيد روشن سحر سامرا حسن

بي تو عبوديت به خدا بت پرستي است

نور خدا مكمل توحيد ما حسن

امشب عروج زخمي بال مرا ببر

تا سامرا مدينه نجف كربلا حسن

در بين خانواده زهراي مرضيه

بايد شوند تمام علي زاده ها حسن

زنجيره محبت زهراست دين من

با يك حسين و چار علي و دوتا حسن

سوگند ميخوريم خدا لشگري نداشت

روي زمين اگر حسن عسگري نداشتآنكه مرا فقير حرم ميكند تويي

يك التماس پشت درم ميكند تويي

آنكه در اين زمانه بي اعتبارها

با يك سلام معتبرم ميكند تويي

آنكه براي پر زدن سامرايي ام

هرشب دعاي پرم ميكند تويي

آنكه مرا براي خانه خودش

با يك نگاه دربه درم ميكند تويي

شكرخدا گداي امام حسن شدم

خاكي ترين كبوتر باغ حسن شدمامشب دعا كنيد ظهوري كند مرا

يا اينكه ميهمان حضوري كند مرا

امشب دعا كنيد بيايد نگار ما

آيات روشنايي شبهاي تار ما

امشب دعا كنيد بيايد در اين خزان

فصل گلاب فاطمه فصل بهار ما

امشب دعا كنيد بيايد گل خدا

تا اينكه اين بهار بيايد به كار ما

امشب دعا كنيد بيايد ز راه دور

مركب سوار آن علي تك سوار ما

آنكه اگر نبود دلم فاطمي نبود

حتي نبود سجده سجاده يار ما

زهرا هنوز دست به پهلو كند دعا

زهرا كند دعا كه بيايي كنار ما

***