بازگشت

شب هاي جمعه روضه برايت به پا كنيم


ساقي بياوريد كه بزمي به پا كنيم

ساغر بياوريد كه قدري صفا كنيم

مطرب بياوريد كه تا خط خويش را

از خط پيروان طريقت جدا كنيم

عمري نماز پشت سر شيخ خوانده ايم

حالا شبي به پير مغان اقتدا كنيم

خواندم دعا به مسجد و حاجت روا نشد

يكبار بين ميكده امشب دعا كنيم

يك خمره نه,دو خمره نه ,تا يازده رسيد

ما آمديم تا كه زدل عقده وا كنيم

حالا كه نام پاك تو اكسير واقعيست

با ذكر يا حسن مس دل را طلا كنيم

وقتي كه مرده را نگهت زنده ميكند

با يد تو را مسيح پيمبر صدا كنيم

حريم و زير دين نگاه تو رفته ايم

آقا چگونه قرض شما را ادا كنيم؟

حالاكه بي ولاي توطاعات باطل است

بايد نماز و روزه ي خودراقضا كنيم

فرموده ايد شيعه به دوزخ نمي رود

پس هرچه خواستيم گناه و خطا كنيم؟!

وقتي به خاطر تو ،به ما شان مي دهند

ديگر چه احتياج كه در دين ريا كنيم

زهرا اگراجازه دهد در بهشت هم

خدمت به خاندان شريف شما كنيم

تمار شهرعشق علي باش اي رفيق

تا اينكه پاي دار غمش گريه ها كنيم

گيرم كه تو حبيب نبودي , زهير باش

تا اينكه زير تيغ جنون جان فدا كنيم

در باب نوكري به مقامي نمي رسيم

تنها اگربه سينه زدن اكتفا كنيم

ما را غلام قصر خودت كن كه در بهشت

شب هاي جمعه روضه برايت به پا كنيم

***