بازگشت

شيعيان مژده


شيعيان مژده كه از پرده برون يار آمد

عسكري پورنقي مظهر دادار آمد

گشت از كان كرم گوهر پاكي ظاهر

ز صدف آن دُر تابنده به بازار آمد

شد تولد ز سليل آن مه تابنده حق

سامره از قدمش جنت الانهار آمد

بهر مولود حسن پورنقي از دل عرش

تهنيت باد ز خلاق جهاندار آمد

با صفات احدي كرد تجلي به جهان

نور چشم علي و احمد مختار آمد

نام نيكوش حسن خوي حسن روي حسن

باب مهدي زمان كاشف الاسرار آمد

حامي دين محمد(صلي الله عليه وآله) متولد گرديد

عسكري فخر ز من سرور و سالار آمد

فخر مُلك دوسرا جان و دل اهل ولا

خسرو هادي عشر رحمت غفار آمد

گشت از مقدم وي باغ ولايت خرم

چون كه از گلشن دين آن گل بي خار آمد

خواست حق رحمت خود را برساند بر خلق

صورتي ساخت كه با سيرت دادار آمد

نور او نور خدا بود به عالم تابيد

روي او شمع هُدي بود شب تار آمد

خُلق غفاري از او خُوي رحيمي ظاهر

مظهر ذات خدا آن گل گلزار آمد

***