بازگشت

عاشقا


عاشقا، مستانه گي از سر بگير

ساقي از ره مي رسد ساغر بگير

مرغ دل را از قفس آزاد كن

با پرستوهاي عاشق پر بگير

پر بزن تا كويِ يارِ مَه لقا

جا به بامِ خانه دلبر بگير

گرچو من بشكسته بالي غم مخور

با ولاي يار بال و پر بگير

جشن ميلاد امام عسكري

آمده عيدي ز پيغمبر بگير

هر چه مي خواهد دلت از يُمن او

از يَدِ پر قدرت حيدر بگير

طالب عفوي اگر با يا حسن

دامن محبوبه داور بگير

شيعه مي نازد بنام عسكري

يا اباالمهدي امام عسكري

كيست او بر شيعيان مولاستي

كيست او نور دل طاهاستي

كيست او ابن الرضا، بابُ الهدي

پور حيدر زاده زهراستي

كيست او كز مقدمش هفت آسمان

غرق زينب باشد و غوغاستي

كيست او اندر رهش پيغمبران

دست بر سينه همه برپاستي

كيست او سرمايه هستي حق

ياسِ بي مثل جهان آراستي

كيست او عشق خداي سرمدي

عاشقي را بهترين معناستي

او امام عسكري باشد كه بر

خستگان عشق مولاناستي

شيعه مي نازد بنام عسكري

يا اباالمهدي امام عسكري

اي تجلي خدا سيماي تو

جلوه حق چهره زيباي تو

پرچم شيعه به دوشت استوار

اعتدالش از قد رعناي تو

كي شود اي جرعه بخش عاشقان

ساغري مِي نوشم از صهباي تو

اي دَهُم فرزند دلبند علي

كي شود بوسه زنم بر پاي تو

جانثار مكتب پاك توايم

در شب ميلاد پر غوغاي تو

سامرا امشب ندارد زائري

اي فدايت عاشق شيداي تو

ميهمان بزم ميلاد توايم

تا بياد مهدي تنهاي تو

شيعه مي نازد بنام عسكري

يا اباالمهدي امام عسكري

حمد و تسبيح تو را قرآن كند

فخر بر تو حضرت سبحان كند

نورِ پاكت ديده را روشن كند

ظرف دلها را پر از ايمان كند

دردهاي بي شمار شيعه را

عشق پاكت دلبرا درمان كند

ياد تو اي رهبر تحت نظر

مشكلات شيعه را آسان كند

اقتدارت همچنان پاينده است

گر عدو خانه به تو زندان كند

عشق تو خورشيد سازد ذره را

هر دل شوريده را سلمان كند

شد دعاي بزم ميلادت شها

مهديت ما را به خود مهمان كند

شيعه مي نازد بنام عسكري

يا اباالمهدي امام عسكري

اي به دوشَت پرچم عِز و شَرَف

اي شده بر غربت دوران هدف

پورِ جود و سبط زهد و نجلِ حق

سائلان گِردِ حريمت صف به صف

مادرت بانويِ يثرب فاطمه

بابِ تو شيرِ خدا شاهِ نجف

سلبِ آزادي شد اَز تو تا شود

سدِّ راهِ مهدي آن نورِ خَلَف

حرمتت را زيرِ پا بگذاشتند

قدر تو نشناختند اي وا اَسَف

حقْ مُقَدَّر كرد تا فرزند تو

باز هم احيا كند عدل و شرف

بي نياز از خلق عالم مي شود

هر كه آرد ذرّه اي عشقت به كف

شيعه مي نازد بنام عسكري

يا اباالمهدي امام عسكري

عاشقان دارد صفايي سامرا

بارگاه جانفزايي سامرا

كعبه دلهاي عاشق سامرا

قبله جانهاي مايي سامرا

هم نجف هم مشهدي و هم بقيع

كاظميني، كربلايي سامرا

زائر هر روز تو مهدي بُوَد

با نوايش آشنايي سامرا

سوي خود هر عاشقي را مي كشي

با كمال دلربايي سامرا

كاش من در خون خود غلطان شَوَم

تا بگيرم در تو جايي سامرا

عاشقي آواره ام من آمدم

كُنج تو گيرم سرايي سامرا

شيعه مي نازد بنام عسكري

يا اباالمهدي امام عسكري

***