بازگشت

تاريخ تولد


آن حضرت در ربيع الثاني- روز دهم [1] يا هشتم [2] يا چهارم[3] - سال 232- به نقل خطيب [4] 231- چشم به جهان گشود و 28 سال زندگي كرد. [5] ابن خلّكان تولد ايشان را روز پنجشنبه يكي از ماههاي سال 231 دانسته و قول ديگري را نيز كه ششم ربيع الآخر سال 232 مي باشد، نقل كرده است. [6] مسعودي سن آن حضرت را به هنگام شهادت 29 سال دانسته است. [7] بنابراين او بايد تولد آن حضرت در سال 231 را معتبر بداند.

***

1- مسار الشيعة، ص 30

2- اعلام الوري، ص 367

3- مصباح كفعمي، ص 530

4- تاريخ بغداد، ج 12، ص 57

5- كافي، ج 1، ص 503

6- وفيات الاعيان، ج 2، ص 94؛ الائمة الاثني عشر، ابن طولون، ص 113

7- مروج الذهب، ص 4، ص 112