بازگشت

مكان تولد


در اينكه كدام سرزمين با ولادت حضرت متبرك شد ميان مورخان اختلاف است و دو نظر ارائه شده است:

مدينه [1]
سامرا[2]
در روز هفتم ولادت حضرت نيز امام هادي عليه لسلام - موهاي سرشان را تراشيدند و همسنگ آن طلا - يا نقره - به فقرا صدقه دادند و گوسفندي به عنوان عقيقه ذبح كردند.امام هادي تمام دستورات و مستحبات اسلامي را كه حق فرزند بر پدرش است به جا آوردند.

***

1- اخبار الدول، ص 117 . بحر الانساب، ص 2. تحفه الامام، ص 86 و علل الشرايع

2- جواهر الاحكام، كتاب الحج.