1   آيا ابن حجر هيثمي اعتقاد به ولادت فرزندي براي امام حسن عسكري(ع) دارد؟ پس ترديد او در چيست؟  
  2   آيا اعتقاد به امامت دوازده تن در عهد رسالت وجود داشته يا پس از وفات امام عسكري ع پيدا شده است؟  
  3   آيا امام حسن عسكري (ع) بجز حضرت مهدي، فرزند پسر ديگري داشتند؟ فرزند دختر چطور؟  
  4   آيا امام حسن عسكري ع برادري به اسم جعفر كذاب داشته است؟ اگر چنين است، پس چگونه او كه فرزند امام و تحت تربيت امام نيز بود، دچار انحراف گرديد؟  
  5   آيا امام حسن عسكري(ع) به شهر گرگان سفر كرده اند؟  
  6   آيا امام عسكري(ع) غير از امام زمان(عج) فرزند ديگري داشت؟  
  7   آيا بيعت با فقيه به عنوان حاكم در عصر غيبت جايز است ؟  
  8   آيا جعفر كذّاب و حضرت امام حسن عسكري ع از يك مادر بوده اند؟  
  9   آيا داستان راهب مسيحي که با توسل به استخوان يکي از انبياء دست به دعاي باران کرده و باران آمده حقيقت دارد؟  
  10   آيا شيعيان معاصر با امام حسن عسكري(ع) از وجود فرزند پسري براي ايشان بي اطلاع بودند؟  
  11   آيا فرقه شيخيه به دوازه امام عقيده دارند؟ آيا آنها امام زمان(ع) را به عنوان امام دوازدهم و فرزند امام حسن عسكري(ع) قبول دارند؟  
  12   آيا قرآن مخلوق است؟  
  13   آيا كساني بوده اند كه قائل به اين باشند كه امام حسن عسكري (ع) داراي فرزندي نبوده اند؟  
  14   آيا نص متواتر بر امامت امام زمان ع از امام عسكري ع رسيده است؟  
  15   اجمالي از زندگي امام حسن عسكري را نقل كنيد؟  
  16   ادله امامت حضرت عسكري (ع) را بفرمائيد؟  
  17   از امام حسن عسكري(ع) ، راجع به علّت وجوب روزه پرسيدند، در جواب فرمود: به خاطر اي اگر دليل واجب شدن روزه اين باشد، پس چرا فقرا بايد روزه بگيرند؟  
  18   از امام صادق نقل مي كنند: هر كس نام مهدي را ببرد كافر است.در حاليكه امام عسكري گفت: نام فرزندم: م ح م د است!!!؟  
  19   از ديدگاه امام حسن عسكري ع به چه دليل داشتن مرجع تقليد واجب است ؟  
  20   از ديدگاه امام علي و امام حسن عسكري عليهم السلام كدام عمل، موجب نورانيت انسان مي شود؟  
  21   امام چگونه به شهادت رسيد؟  
  22   امام حسن عسكري ع چند بار به زندان افتاد؟  
  23   امام حسن عسكري و ديگر امامان (عليهم السلام) چه كتابي نوشته اند و يا چه كتاب هايي به آنان منتسب است؟  
  24   با توجه به مدت كوتاه امامت امام حسن عسكري (ع) و با توجه به اينكه امام در اين مدت تحت مراقبت شديدي بودند جرا غيبت از زمان امام حسن عسكري (ع) آغاز نشد؟  
  25   بخشي از سيره اجتماعي امام حسن عسكري (ع) را بيان كنيد؟  
  26   بخشي از سيره سياسي امام حسن عسكري (ع) را بيان كنيد؟  
  27   بقيع چرا؟ سامرا چرا؟  
  28   پنهان كاري امام حسن عسكري (ع) درباره امام مهدي (عج) چگونه با وجوب معرفت امام سازگار است؟  
  29   تفاوت شيعه و محب در كلام امام حسن عسكري (ع) را بيان كنيد؟  
  30   تفسير امام حسن عسكري (ع) از «الحمد لله رب العالمين» چيست؟  
  31   چرا امام حسن عسكري ع وديگر امامان كنيز داشتند؟  
  32   چرا امام حسن عسكري(ع) همواره در بند بودند؟  
  33   چرا بر روي قبر حضرت نرجس(س) نوشته شده (م ح م د) مي دانم كه منظور حضرت مهدي(عج) است اما چرا محمد و چرا با اين فاصله نوشته شده و به هم نچسبيده؟  
  34   چرا به امام يازدهم عسكري مي گويند؟  
  35   چرا خلفاي عباسي امام عسكري ع را در سامرا نگاه مي داشتند؟  
  36   چرا لقب امام يازدهم « عسكري » است ؟  
  37   چرا لقب امام يازدهم «عسكري» است؟  
  38   چگونه مي توانيد ثابت كنيد امام زمان (عج) وجود دارد؟  
  39   چند نمونه از ويژگي هاي امام حسن عسكري (ع) را بيان كنيد؟  
  40   چه كسي حضرت نرجس(س) را به خاك سپرد؟  
  41   خانه مهدي كجاست؟  
  42   خمس واجب است يا نه؟  
  43   داستاني در مورد زمان به دنيا آمدن امام مهدي (عج) وجود دارد که نرجس خاتون و حکيمه خاتون به خواب رفتند و ... آيا صحبت دارد؟  
  44   در مورد امام حسن عسكري(ع) شنيده ام كه گفته اند دو كنيز داشته اند يعني زني نداشته اند و به همين دليل اگر پسري داشته باشند، امام نمي شود، آيا صحت دارد؟  
  45   در نگاه امام حسن عسكري ع ، چرا بايد مرجع تقليد داشته باشيم واز كسي كه مثل خودمان است تقليد كنيم؟مگر خودمان عقل نداريم؟ ...  
  46   زندگي نامه ياران امام حسن عسكري ؟  
  47   سبب شهادت امام حسن عسكري (ع) را توضيح دهيد؟  
  48   شيعه چگونه مي تواند ثابت كند كه فرزند امام حسن عسكري (ع) متولد شده است؟  
  49   طبق كدام روايت تاريخي امام حسن عسكري(ع) فرزندي داشته است؟ چرا امام (ع) مادر خود را وصي در اموالشان قرار دادند؟  
  50   علت عمدهاي كه حضرت امام حسن عسكري شديداً تحت نظر بودند چه بود؟  
  51   علت هاي عمده كه حضرت امام حسن عسكري(ع) شديداً تحت نظر بودند چه بود؟  
  52   فرزندان امامان؛ از امام علي(ع) تا امام حسن عسكري(ع) چه نام دارند؟  
  53   فضاي حاكم بر شهر سامرا هنگام شهادت امام عسكري ع چگونه بود؟  
  54   فلسفه غيبت طولاني امام زمان (عج) چيست؟  
  55   قائم آل محمد(عج) بعد از ظهور چگونه داوري خواهد كرد؟  
  56   كدام امام به حج نرفته است؟  
  57   لطفا منابعي جهت مطالعه درباره زندگي امام حسن عسكري(ع) و لطفا كتبي در جهت مطالعه در باره امامان معصوم(ع) معرفي فرماييد؟  
  58   مؤمنان به كدام پهلو مي خوابند؟  
  59   ماجراي ازدواج امام حسن عسكري(ع) با مادر امام زمان (عج)رابيان نماييد؟  
  60   نام شهري كه قبور مطهر امام هادي و امام حسن عسكري عليهم السلام در قرآن قرار دارد چيست ؟  
  61   نام مادر امام زمان (عج) قبل از ازدواج با حضرت امام حسن عسكري (ع) چه بود؟  
  62   نام مادر حضرت نرجس(س) چه بود؟  
  63   نشانه هاي امامت امام حسن عسكري (ع) را بيان كنيد؟  
  64   نظر اهل بيت و امام حسن عسكري ع در مورد نقش نگين انگشتر را بگوييد؟  
  65   نقش نگين انگشتري امام حسن عسكري (ع) چه بوده است؟  
  66   يا بن رسول اللَّه پس امام و خليفه تو كيست ؟